Sosyal Sorumluluk

Günümüzde globalleşen dünyada şirket sorumluluklarının kapsamının her geçen gün artması ve iklim değişikliği ile mücadelede şirketlerin karşı karşıya oldukları risklerin farkına varılması, kar odaklı büyüme hedeflerinin değişerek sürdürülebilirlik ilkesi altında tekrar şekillendirilmesi gereğini ortaya çıkarıyor.


Doğaya olan etkimizi olabildiğince verimli hale getirmeyi ve çevresel ölçümleri faaliyetlerimize entegre ederek, dünyaya karşı olan sosyal sorumluluğumuzu yerine getirerek, gelecek nesillere daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz.
Bu bağlamda kurulan geri dönüşüm ve atık arıtım tesislerinin temelinde, bu ürünlerin doğadan elde edilmesi sürecinde doğaya verilen zararın engellenmesi yatıyor. Aynı zamanda tesislerimiz, çevreyi koruma amaçlı yasalar ile tamamen uyumlu ve bu sistemlerle bütünleşmiş şekilde inşa ediliyorlar.